Sarah Ioane on Instagram: “🇼🇸Ia manuia le Vaiaso o le Gagana Samoa!🇼🇸 🇼🇸Happy Samoan Language Week!🇼🇸 😍CCCCHHHHHEEEEEHHHHHOOOOO!😍 . E tatau ona iloa uma e tagata…”

🇼🇸Ia manuia le Vaiaso o le Gagana Samoa!🇼🇸 🇼🇸Happy Samoan Language Week!🇼🇸 😍CCCCHHHHHEEEEEHHHHHOOOOO!😍 . E tatau ona iloa uma e tagata…

Sarah Ioane on Instagram: “🇼🇸Ia manuia le Vaiaso o le Gagana Samoa!🇼🇸 🇼🇸Happy Samoan Language Week!🇼🇸 😍CCCCHHHHHEEEEEHHHHHOOOOO!😍 . E tatau ona iloa uma e tagata…”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*